Kamerkoor Ton sur Ton heeft plaats voor nieuwe leden. We zoeken tenoren, alten, sopranen (2e) en bariton.

Van koorleden wordt verwacht dat ze thuis studeren zodat we tijdens repetities meteen muzikaal aan de slag kunnen. De repetities zijn wekelijks op woensdagavond in de Kleine Dame, de muziekruimte van Notre Dame des Anges, Kasteelselaan 60 in Ubbergen.

Ben je geïnteresseerd, heb je ervaring in koorzang en zing je graag wekelijks in een plezierige sfeer? We nodigen je van harte uit om een of meerdere repetities mee te zingen. Neem contact op met Ludger Buijs, secretaris van het koor.

Procedure nieuwe leden
Wil je graag lid worden van kamerkoor Ton sur Ton, dan geldt de volgende procedure:

  • Je kunt vrijblijvend een of meer repetities bezoeken om mee te zingen en te kijken of de sfeer en het niveau van het koor bij jou passen.
  • Wil je vervolgens lid worden, dan neemt de dirigent een stemtest af op een van te voren afgesproken moment tijdens de repetities. Daarbij zijn ook een lid van je stemgroep en een lid van het bestuur aanwezig. Tijdens de stemtest wordt gekeken naar de kwaliteit van je stem en je vaardigheid in het noten lezen.
  • Als de uitslag van de stemtest positief is, kun je lid worden van Ton sur Ton. Mochten er voldoende kandidaten zijn voor een of meerdere stemgroepen, dan kom je op de de wachtlijst te staan.

Kijk voor meer informatie over repetitietijdstip en locatie bij repetities.