Grote Clubactie
De verkoop van loten via de Grote Clubactie is weer van start gegaan. Door loten te kopen kunt u ons koor financieel ondersteunen.

Sponsoring
Draagt u ons koor een warm hart toe? En wlt u een financiële bijdrage leveren aan ons 2e lustrumconcert op 20 november 2016? U kunt geld overmaken op rekeningnummer NL22 RBRB 06908783 54 t.n.v. Ton sur Ton (te Lith) onder vermelding van ‘Sponsoring lustrumconcert TsT’.

Als koor streven we ernaar de inkomsten en uitgaven jaarlijks zo goed mogelijk in balans te houden. Om structureel over voldoende financiële middelen te beschikken kijken we ook buiten onze eigen gelederen.06 (827x668)

Daarom zijn we geïnteresseerd in bedrijven of instellingen die Ton sur Ton willen sponsoren. Wat heeft Ton sur Ton sponsors te bieden behalve koormuziek?

Er zijn vier mogelijkheden voor sponsoring, met oplopend tarief:

  1. Eenmalige vermelding van de sponsor in het programmaboekje van een concert. In de vorm van naam, logo of advertentie.
  2. Eenmalige vermelding van de sponsor in het programmaboekje van een concert. In de vorm van naam, logo of advertentie. Daarnaast vermelding van het logo of de naam op affiches en flyers, alsmede twee vrijkaarten voor het betreffende concert.
  3. Eenmalige vermelding van de sponsor in het programmaboekje van alle concerten in een kalenderjaar. In de vorm van naam, logo of advertentie, alsmede vier vrijkaarten.
  4. Eenmalige vermelding van de sponsor in het programmaboekje van een concert. In de vorm van naam, logo of advertentie. Tevens een gratis concert door het koor op een door de sponsor te bepalen locatie.

Interesse?
Neem contact op met Caspar Pompe.

Links
Cultuurmecenaat
Cultuursponsoring