Voorzitter Frans Willekens
Secretaris Ludger Buijs
Penningmeester Marjo Maas
Algemeen lid Bep de Man

Secretariaat
Ludger Buijs
Meijhorst 14-30
6537 JR Nijmegen
E-mail

De statuten zijn op te vragen bij de secretaris, Ludger Buijs.
Huishoudelijk reglement  (pdf, 25 kB)

Jaarverslagen

2016
Bij de vorige ALV op 20 januari was er nog een sprankje hoop dat Tijn het zou gaan redden. Helaas is Tijn later in januari overleden en heeft Ton sur Ton tijdens een indrukwekkend en drukke afscheidsdienst in de Cenakelkerk voor Tijn gezongen.
> Lees veder: Jaarverslag 2016 (pdf, 80 kB)

2015
(…) Na ons succesvolle programma in maart met werken van o.a. Senfl (uitgevoerd in Nijmegen en Groesbeek) zijn wij onder leiding van Margriet Stok verder gaan werken aan het Adventsprogramma: dit ging niet zonder slag of stoot!
> Lees verder: Jaarverslag 2015 (pdf, 105 kB)

2014
In maart 2014 was ons koor redelijk op sterkte met 8 sopranen, 9 alten, 6 tenoren en 7 assen. Wij waren inmiddels begonnen aan het Bach programma maar niet alle koorleden repeteerden en zongen mee in deze periode tot en met 22 juni.
> Lees verder: Jaarverslag 2014 (pdf, 105 kB)

2013
Op de ALV van 13 februari 2013 nam Cees Jonkheer het secretariaat over van Frans d’Haens. Frans had deze functie lange tijd vervuld en houdt nog steeds de afwezigenregistratie bij. Het koor bestond op dat moment uit 9 sopranen, maar liefst 10 alten, 7 tenoren en 7 bassen. Het koor was toen, in redelijke mate, op sterkte….
> Lees verder: Jaarverslag 2013 (pdf, 68 kB)

2012
Op de ALV van 25 januari nam Clementine Gelauff het voorzitterschap van Ton sur Ton over van Erik Dyckhoff, de eerste voorzitter van Ton sur Ton. Erik was daarvoor voorzitter van Musica Vocalis en van het fusiebestuur van Musica Vocalis en Camera Nova. Op 25 januari kwam er dus een einde aan een voorzitterscarrièrre van 17 jaar.
> Lees verder: Jaarverslag 2012 (pdf, 277 kB)

2011
We begonnen het jaar 2011 met 33 leden, te weten 9 sopranen, 9 alten, 7 tenoren en 8 bassen. In  september bereikten we zelfs ons ideale ledental, toen we, door de komst van Reinhard Schulte, eindelijk over 8 tenoren konden beschikken! Helaas was deze weelde slechts van korte duur.(…) Op de repetitie van 29 juni werd Onno gehuldigd voor zijn eerste lustrum als dirigent van Ton sur Ton. Een kwartet, bestaande uit Maria, Marianne, Frans en ‘Lange’ Frans zong hem toe met een toepasselijk lied, gemaakt door Marianne en Frans.
> Lees verder: Jaarverslag 2011 (pdf, 49 kB)

2010
(…) Op 29 september hielden we een open repetitie, waar 40 bezoekers op af kwamen. De bedoeling was niet zozeer om leden te werven (die hebben we genoeg), maar om belangstellenden een kijkje in de keuken van een koor te gunnen. Vooral door de enthousiaste leiding van Onno werd het een interessante en gezellige avond. Het heeft ons zeker een aantal nieuwe fans opgeleverd.
> Lees verder: Jaarverslag 2010 (pdf, 60 kB)

2009
Het jaar 2009 begon hoopvol voor Ton sur Ton. Meteen al in januari meldden zich twee nieuwe kandidaatleden, de tenor Arjen Zijlstra en de sopraan Maria Wienk. Na de verplichte stemtest werden ze beiden met open armen ontvangen, want het was al snel duidelijk dat we er weer twee goede krachten bij hadden.
> Lees verder: Jaarverslag 2009 (pdf, 19 kB)

2008
(…) We hebben onder leiding van Onno prettig gerepeteerd en een paar mooie optredens gegeven. In het begin van het jaar werkten we aan een programma met als hoofdmoot de Missa Papae Marcelli van Palestrina en als moderne tegenhanger een deel uit de Harmony of the Spheres van Joep Franssens.
> Lees verder: Jaarverslag 2008 (pdf, 50 kB)

2007
Het jaar 2007 begon voor Ton sur Ton met een noviteit: de lancering van onze eigen website.
> Lees verder: Jaarverslag 2007 (pdf, 50 kB)

2006
Jaarverslag van 2006, het eerste jaar waarin Ton sur Ton als vereniging actief is.
> Lees verder: Jaarverslag 2006 (pdf, 50 kB)