Kamerkoor Ton sur Ton

Het koor zingt vanaf 2021 onder leiding van dirigente Hilde Gams.

Van 2014 tot 2021 stond kamerkoor Ton sur Ton onder leiding van dirigente Margriet Stok. In november 2016 vierden we onder haar leiding het tweede lustrum van het koor Ton sur Ton. Margriet Stok nam in 2014 het stokje over van dirigent Onno van Ameijde die het koor ruim acht jaar dirigeerde. Kamerkoor Ton sur Ton heeft in de periode van 10 jaar een breed repertoire opgebouwd dat varieert van oude muziek van Palestrina, Sch├╝tz en Bach tot muziek van hedendaagse componisten als Morten Lauridsen en Joep Franssens.

Naam

Het koor is in 2006 ontstaan en koos voor de naam ‘Ton sur Ton’. Met deze term, ontleend aan de kleurenleer, gaven de leden destijds uitdrukking aan het fusieproces waarin twee koren elkaar versterkten en in elkaar zijn opgegaan. In de kleurenleer duidt de term op tinten of tonen van dezelfde kleur die bij elkaar passen, en die elkaar versterken en in elkaar overgaan.

Met de fusie gingen het voormalige Nijmeegse kamerkoor Camera Nova en het voormalige regionaal kamerkoor Musica Vocalis op in kamerkoor Ton sur Ton, een koor van ruim dertig leden. In het najaar van 2005 vond een procedure plaats om een dirigent te kiezen voor het nieuwe koor. Resultaat van de selectieprocedure was dat Onno van Ameijde tot dirigent werd gekozen van kamerkoor Ton sur Ton.

Eerste concert

Op 22 januari 2006 was kamerkoor Ton sur Ton voor het eerst te horen tijdens een concert in de Cenakelkerk. Tevens betekende dit concert voor de twee koren elk afzonderlijk het laatste optreden. Musica Vocalis trad op met muziek van Vlaamse polyfonisten en Camera Nova met Concerto per la beata Vergine van Vic Nees. Het twaalfstemmige Regina Caeli van Nicolaas Gombert werd gezamenlijk uitgevoerd.